Leden 2013

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

25. ledna 2013 v 14:16 | Alena Ludvíková
Změna je život.
Vše se mění.

Čas vše mění i časy, k vítězství on vede pravdu, co sto věků bludných hodlalo, zvrtne doba. ( Ján Kollár )
Časy se mění a my se měníme s nimi ...

Teď zase očekáváme změnu. Nebo vše zůstane při starém, pouze se vymění tváře? Těžko vědět, snadnější je o tom mluvit.

MLČÍM !

Není život bez smrti

16. ledna 2013 v 17:07 | Alena Ludvíková
Řekl chlapec růži: Utrhnu tě.
Řekla růže chlapci: Popíchám tě, aby sis na mě vždy vzpomněl.
A nechci trpět.
( Z jedné německé písně )

Rub a líc všeho, s čím se setkáváme, co prožíváme, co je nám dáno a co si bereme ...
Láska je jako ta růže. Je nádherná, omamně voní, ale také má své trny a časem uvadá, když ji nezaléváme, když o ni patřičně nepečujeme.
Utrhneme-li růži, brzy zvadne, ale její trny nás zraní, až vytryskne krev.
Tedy pozor ! Není růže bez trní, není bohatství jednoho bez chudoby druhého, není život bez smrti ...
A smrt ? Ta čeká na všechno živé. Ale život zase čeká na své naplnění ...

Oheň a voda

7. ledna 2013 v 17:17 | Alena Ludvíková
"Oheň se s vodou nesnáší,
a já mám dvacet let.
Sotva jsi líbat mě naučil,
líbáš mě naposled ..." ( Jiří Wolker )

Oheň a voda - dva úžasné živly, které spolu vždy neúprosně bojovaly. Tak bojuje divoká krev mladého člověka s absencí lásky, s nepřítomností milovaného člověka ...
I láska je nespoutaný živel pulzující v žilách lidí, živel letící a valící se jako ničím nezadržitelná láva z činné sopky ...