Září 2014

Nepřekročíme svůj stín

20. září 2014 v 15:37 | Alena Ludvíková
Realita je to, co vnímáme svými smysly. Mimo realitu se můžeme dostat ve snu, při změněném vědomí, hypnóze, vlivem drog ...
Existuje i virtuální realita, kterou už všichni známe.
Za hranicí reality existují jiné světy, miliony paralelních světů i vesmírů. Tam se odehrávají a opakují naše životní příběhy, tam neexistuje minulost, přítomnost ani budoucnost, protože vše probíhá současně, točí se ve spirále prolínání časovosti s věčností a nevědomí s vědomím.
Mimo naši poznanou realitu omezenou našimi smysly probíhají nespočetné děje, které jen nenápadně a zastřeně pronikají do našeho zostřeného vědomí, aby v něm rozpoutaly bouři bezbřehé touhy po poznání a uvrhly nás do propasti bezmoci a strachu z neznáma.
Jsme lidé ( koneční ), nepřekročíme svůj stín, musíme stát nohama pevně na zemi, která je nám oporou, výlety za hranici této reality mohou nás stát příliš mnoho - někdy i život.