Říjen 2016

Vnímání světa

25. října 2016 v 8:02 | Alena Ludvíková
Četla jsem různé teorie o existenci nebo neexistenci světa, o jeho poznatelnosti pro nás a objektivitě tohoto poznání. Otázka, zda svět kolem nás existuje, zda existujeme my sami nebo jsme pouze snem Boha, je nesmírně těžká, vzdálená našemu chápání, ale zkoumaná mnohými filosofy, kupř. Husserlem. Zamýšlí se nad "objektivní existencí věcí" a o způsobu, jímž existují pro naše vědomí. Vnímáme předměty, které se "ukazují" našemu vědomí, nebo vnímáme to, co je ve vědomí - naše vlastní prožitky ?
Je náš svět tedy objektivní nebo subjektivní ? Vnímáme skutečnost či pouze stíny napodobenin této skutečnosti ( Platón, mýtus o jeskyni ) ?
Zde není vhodné podrobně rozebírat názory různých filosofů, to bych asi psala nekonečně dlouhé pojednání. Mně je svět dán tak, jak ho vnímám svými smysly, třebaže vím, že mě mohou klamat. Tak ho ukládám do svého vědomí, podle toho žiji.
Vím, že svět není zdaleka takový, jakým se nám jeví, ale musím ho tak přijímat, abych obstála v realitě, v níž se odehrává můj život.